De grafiek en de kaart hieronder tonen zogenaamde differientiële schuine kolommen van stikstofdioxide, gemeten met het Mobile-DOAS-instrument, en de positie van het instrument tijdens de meting. Klik op een punt in de grafiek om de precieze locatie van de betreffende meting te kennen.

De differientiële schuine kolom hangt af van het aantal NO2-moleculen langs het optische pad van de meting. Ze is eveneens afhankelijk van de "dikte" van de laag NO2 aan het aardoppervlak, en andere factoren, zoals de positie van de zon aan de hemel. Deze factoren moeten in rekening gebracht worden bij het interpreteren van de metingen.

Hoewel de twee grootheden aan elkaar verwant zijn, moet de differientiële schuine kolom niet verward worden met de concentratie NO2 aan de grond. De laatste is meer direct van belang voor informatie aan het publiek omtrent luchtkwaliteit. De oppervlakteconcentratie van NO2 wordt dagelijks opgevolgd door het netwerk IRCELINE.