Dankwoord

 

Het AEROMOBIL team bedankt Anabel-Lise Le Roux voor het uitvoeren van een groot aantal mobile-DOAS-metingen tussen 2010 en 2011 tijdens haar professionele verplaatsingen. Onze dank gaat ook uit naar Isabel Bal voor het uitwerken van het design op de AEROMOBIL. Beide deden dit op vrijwillige basis.

Wij wensen uitdrukkelijk de Nationale Loterij te bedanken voor het financieren van dit project in het kader van de oproep in 2013 voor projecten “duurzame ontwikkeling”.